Stödresurser

Här hittar du Samverkansstödet, Uppdrag för lärande i handeln samt andra typer av lärresurser.

Lärresurser i form av dokument, länkar och video.

Stöd för studerande och handledare inom handeln.

Grundskola, gymnasiet, yrkeshögskola. Stödmaterial och loggbok för studerande och handledare vid lärande på arbetsplatser inom handeln.