list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Verkställande direktör (VD)

SSYK

En verkställande direktör (vd) ansvarar för den löpande ledningen i ett aktiebolag och är ofta företagets ansikte utåt.

Verkställande direktör benämns vanligen Vd och huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta den löpande förvaltningen i aktiebolag. Det innebär att Vd leder den dagliga affärsverksamheten i bolaget bland annat affärsplanering, inköp, rekrytering, tillverkning och försäljning. Det sker enligt de riktlinjer och instruktioner som styrelsen ger i syfte att stärka och utveckla verksamheten. Det finns många regler och skyldigheter som Vd och dessa kan skilja sig beroende på om aktiebolaget är publikt (börsnoterat) eller privat.
En del arbete som Vd ansvarar för sker genom delegation till chefer inom organisationen vilka kan vara ekonomichef, försäljningschef, marknadschef, produktionschef och HR-chef. Det övergripande ansvaret finns kvar hos Vd som håller sig uppdaterad och informerad genom ledningsgruppsmöte, rapportering och stödsystem.

Läs mer

Fäll ihop

Intervju

 • Anders är vd på golfvaruhuskedjan Dormy sedan 2011 och har varit med sedan mitten av 90-talet då företaget startade.
  – Det har varit en otroligt rolig resa att vara med på. För oss är det viktigt att ha kul på vägen samtidigt som vi brinner för de produkter vi säljer. Jag gillar verkligen den företagskulturen vi har och att vara vd här är mer en livsstil än ett vanligt jobb, säger han.

  Anders är vd på Dormy som säljer golfutrustning och kläder i egna varuhus och på nätet med hela Norden som marknad. Som ung och golfbiten hängde han mycket vid golfklubben i Askersund och det var i golfshopen som han fick det perfekta sommarjobbet när ägaren Lasse skulle öppna golfbutiken Dormy med sin kompanjon Mats i Örebro 1994.

  Blev bollplank för golfvaruhusen
  I början var det bara ett extrajobb vid sidan av högskolestudierna i ekonomi och logistik. Men när Anders var klar och skulle söka ett ”riktigt” jobb var Dormy på väg att öppna ett varuhus i Stockholm och behövde en person till på inköp. Eftersom han hade jobbat så mycket i golfvaruhuset kunde han vara bollplank till de andra varuhusen och svara på frågor som inte bara rörde inköp. När företaget expanderade efter några år med fler butiker i Sverige blev han erbjuden jobbet som försäljningschef.
  – Jag fick vara med och föra Dormyandan vidare in de nya varuhusen, bland annat genom att dokumentera våra rutiner. På så sätt blev jag engagerad i både organisation, personal och försäljning, säger han.

  Fokus på expansion
  Sedan 2011 är Anders vd men både Mats och Lasse är kvar i företaget. Under de första åren var det inte så stor skillnad att vara vd förutom att det även innefattade övergripande ansvar för ekonomi och IT.
  – Ser vi till den expansionsfas vi är i nu så är jag mycket mer involverad i hur vi kan utvecklas i nya kanaler och hur vi kan synka mellan våra olika funktioner i företaget, säger han.

  I vardagen jobbar Anders väldigt nära marknad, IT och försäljningscheferna där han fattar beslut om vilka projekt de ska prioritera att jobba med.
  – Just nu håller vi till exempel på med att bygga nya hemsidor för att etablera oss i Norge, Finland och Danmark nästa år. Ett annat projekt är att få den nya personuppgiftslagen GDPR i hamn och se till att vi följer det på rätt sätt. Förutom att vara involverad i våra olika projekt är jag ett bollplank och sitter med i mycket möten för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för företaget. Ytterst ansvarar jag för att verkställa ägarnas mål och visioner, det är mitt uppdrag som vd, säger Anders.

  Spelplanen förändras ständigt
  Anders som har jobbat länge i handeln tycker att det har skett en hel del förändringar i och med att allt blivit mer digitaliserat, särskilt inom försäljning och marknadsföring.
  – Förr var det ganska enkelt, det fanns postala utskick och mejl i princip. Idag finns det en uppsjö av kanaler för var man kan synas och var man kan bedriva försäljning. Det senaste är Instagram shopping, är det något för oss? Med en spelplan som förändras hela tiden blir det ännu viktigare att vi har vår företagskultur med våra värderingar att luta oss emot som i grunden handlar om att vara schyssta mot varandra och våra kunder, säger han.

  Ledningen sätter företagskulturen
  Den stämning man vill ha måste komma från ägare och ledning menar Anders och en viktig del av kulturen på Dormy är att vara närvarande och engagerad.
  – När vi öppnar nya varuhus är både jag, Lasse och Mats med och skruvar lampor i taket och fyller på sortimentet. Jag är involverad i både små och stora beslut, från diskussion om papperskvalitet i våra trycksaker till beslut om etablering i nya länder, säger han.

  I rollen som vd Anders ständigt uppkopplad och tillgänglig för medarbetare, kunder och andra intressenter. Han är nyfiken och håller koll på vad som händer i och utanför branschen för att hitta nya utvecklingsmöjligheter i de egna projekten.
  – Att vara vd är en livsstil och ska man lägga så mycket tid på något och bli bra på det är det lika bra att nörda ner sig i något man gillar. Man måste tycka att det är roligt att jobba med människor, vara beredd på att det uppstår nya situationer hela tiden och gilla den dynamiska miljön för att trivas i rollen som vd, annars kommer man få ont i magen.

Utbildningsvägar

 • Det finns ingen särskild högskoleutbildning som leder till vd-jobbet, men många har en utbildningsbakgrund som ekonom eller ingenjör. En ledarskapsutbildning, samt kurser i arbetsrätt är också något som är en fördel för den som vill bli VD.

Kompetensprofil

En Vd har ofta kunskap inom ekonomi, ledarskap och strategiarbete. Vd förväntas ha ledarskaps- och samarbetsförmåga samt vara resultatorienterad. Vidare är Vd ofta utvecklings- och lösningsorienterad med kommunikationsförmåga och med digital kompetens.
 • Ledarskapsförmåga handlar om att leda, inspirera och utveckla verksamheten med dess personal. Att som ledare skapa förutsättningar, engagemang och tydliga mål samt arbeta med coaching och feedback som verktyg. Vd leder ofta chefer vilka i sin tur leder verksamheter och personal som ska samverka vilket ställer höga krav på ledarkompetens hos Vd.

 • Samarbetsförmåga handlar om att arbeta tillsammans med andra och sätta företagets behov före sina egna. Vd har många kontakter och samarbeten så genom att ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna kan Vd leda organisationen mot verksamhetens mål. Vd bör aktivt arbeta med sitt nätverk och har många externa kontakter vilka kan vara samarbetspartners, leverantörer, media och myndigheter.

 • Att vara resultatorienterad innebär också att prioritera att uppnå mål och att få arbetet slutfört på ett strukturerat sätt. Som Vd innebär det att ha en förståelse både för mål och resultat tillsammans med engagemang och vilja att driva verksamheten framåt.

 • Utvecklingsförmåga handlar om att utveckla sig själv, sitt arbete och de personer som finns i organisationen. En Vd ska vara nyfiken, se möjligheter och vilja lära nytt. Ofta utvärderar
  Vd nya möjligheten för utveckling och förändringar tillsammans med ledningsgrupp eller styrelse. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, se framtida möjligheter och diskutera branschfrågor.

 • En Vd ställs ofta inför komplexa frågeställningar vilket ställer krav på att vara lösningsorienterad. Detta innebär att hitta lösningar som följer de värderingar som finns i verksamheten, lagstiftning och uppdraget från styrelsen. En Vd ska drivas av att skapa förutsättningar och möjligheter för verksamheten.

 • Kommunikationsförmåga handlar om att förstå och göra sig förstådd. Detta sker genom att språk och uttryck anpassas till mottagaren eller målgruppen men även till situation och kommunikationskanal. En Vd ska säkra att verksamhetens mål är tydliga internt i organisationen, att styrelse och externa intressenter har den information som de ska och vara aktiv i olika nätverk samt vara bekväm med att hålla presentationer.

 • Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana, förståelse för olika system samt en digital kunskap. En Vd förväntas oftast ha kunskap inom flertalet affärssystem, analysverktyg och digitala system.