list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Kommunikatör

SSYK

En kommunikatörs huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa, utveckla och stärka kommunikationen internt och/eller externt i ett företag eller i en organisation.

Detta sker genom att analysera, planera, synliggöra och sprida information, kommunikation eller kampanj samt följa upp och utvärdera resultatet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är webbpublicering, omvärldsbevakning, målgruppsanalys, kommunikation i sociala medier, digitala kanaler och på intranät samt hantera mediakontakter. En kommunikatör ansvarar ofta för både extern- och intern kommunikation som sker i olika kommunikationskanaler vilket kan ske i projektform. Vidare ansvarar hen för att anpassa budskap mot respektive kommunikationskanal och att analysera utfallet. Kontinuerlig dialog med leverantörer gällande tjänster, webbplattform och kommunikationsverktyg kan förekomma. Kommunikationsarbetet kan vara både operativt och strategiskt samt sker till stor del i samarbete med andra delar av företag eller organisation.

Idag sker en stor del av kommunikationen i form av text, bild och film i olika digitala kanaler, vilket innebär att digital kompetens efterfrågas.

Läs mer

Fäll ihop

Kompetensprofil

Förutom kompetens inom kommunikation ska en kommunikatör ha kommunikations- och kreativförmåga tillsammans med digitala kompetenser. Vidare bör en kommunikatör ha samarbets-, analytisk- och organisationsförmåga samt vara utvecklingsorienterad och ha intresse för omvärlden.
  • Kommunikationsförmåga handlar om att förstå och göra sig förstådd. Detta sker genom att språk, bilder och uttryck anpassas till mottagaren eller målgruppen men även till situation och kommunikationskanal. En kommunikatör ska verka för att stärka interaktionen med andra, utveckla varumärket och för att nå företaget eller organisationens mål. Numera arbetar allt fler med internationella kontaktytor och ytterligare språkkunskaper, som engelska, kan efterfrågas.

  • Kreativförmåga innebär att ha en känsla för färg, form och text samt att applicera det på bästa sätt utifrån företagets huvudkoncept och övergripande strategi. Vidare är det även en fördel att vara uppdaterad på de senaste trenderna inom den bransch företaget är verksamt i och inom kommunikation.

  • Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana, förståelse för olika system samt en digital kunskap. En kommunikatör förväntas oftast ha kunskap inom flertalet digitala program samt ha erfarenhet av sociala medier och andra webbplatser.

  • Samarbetsförmåga handlar om att arbeta tillsammans med andra och sätta företagets eller organisationens behov före sina egna. En kommunikatör har många kontakter och samarbeten så genom att ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna skapas mervärden internt och externt.

  • Analytisk förmåga för en kommunikatör är att analysera målgrupp, utfall och omvärldsbevakning. Det kan även förekomma vid utvärdering av leverantörer för tjänster, webbplattform och kommunikationsverktyg för att säkra att samarbete sker med rätt leverantör utifrån såväl kommunikationsstrategi som ur ett affärsmässigt perspektiv.

  • Organisationsförmåga handlar om att se helheter, strukturera, planera och följa upp sitt och arbetsplatsens arbete. En kommunikatör ska ha ett strukturerat arbetssätt och fungera i ett högt arbetstempo med förmåga att prioritera vad som är viktigt.

  • Att vara utvecklingsorienterad handlar om att utveckla sig själv, sitt arbete och arbetsplatsen. En kommunikatör ska vara nyfiken, vilja prova och lära nytt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, se framtida möjligheter och diskutera samhälls- och branschfrågor.