list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

HR-specialist

SSYK

 • 2423

HR står för ”Human Resources” och HR-specialist är en av många titlar som används för någon som arbetar med personalfrågor. En HR-specialist är antingen anställd av ett företag eller anlitad som konsult.

En HR specialist huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge råd i personalfrågor och stötta ledning men även medarbetare i ett företag eller i en organisation. Arbetet sker ofta inom områden som rekrytering, kompetens- och ledarutveckling samt Employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket med målsättning att attrahera och behålla personal. En HR specialist arbetar med likabehandling, arbetsmiljö-, sjuk och hälsofrågor samt ger råd inom det arbetsrättsliga området och representerar arbetsgivaren vid förhandling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är rekrytering, utveckling av HR processer och administration, lönebildning, samverkan med arbetstagarorganisationer och kompetensutveckling. Att specialisera sig och ha en djupare kompetens inom vissa av dessa områden är vanligt på HR avdelningar i större organisationer. Arbetet som HR specialist kan vara både operativt och strategiskt samt sker till stor del i samarbete med andra delar av företag eller organisation.
Idag sker en stor del av HR arbetet i HR- och affärssystem vilket innebär att digital kompetens efterfrågas.

Läs mer

Fäll ihop

Media

Intervju

 • Jenny är HR-manager på det snabbväxande e-handelsföretaget Skincity.
  – Med den nya tekniken kan vi till exempel följa kunden på ett helt annat sätt och tack vare det kan vi kan ta servicenivån ett steg längre, säger hon.

  Som HR-chef har Jenny ett övergripande mål att få medarbetarna att trivas på jobbet, känna sig motiverade och säkerställa att de har förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.
  – I praktiken är det massa saker som spelar in till detta mål, både på strategisk och operativ nivå, säger Jenny. Det handlar till exempel om att se till att vi har den kompetens vi behöver vid varje tillfälle genom nyrekrytering men också genom att lägga planer för hur vi ska jobba med kompetensutveckling på sikt och hitta interna karriärvägar för befintlig personal. Det handlar också om att vara med och stötta cheferna i deras ledarskap och se till att alla på företaget har en bra arbetsmiljö.

  Utgår från företagets värderingar
  Allt hon, ledning och övrig personal gör och beslutar om har sin utgångspunkt i service, kvalitet och kunskap som är grunden till företagets värderingar. I hennes roll genomsyrar det allt från rekrytering, introduktion och utvecklingssamtal till belöningssystem.
  – Jag vet inget företag med så många medarbetare som brinner så mycket för god service men också går igång så på dålig service, skämtar hon. Gemensamma värderingar gör att det blir lättare att fatta egna beslut för varje medarbetare. De som är värderingsbärare bidrar dessutom till ett jättestort engagemang, vi hade aldrig kunnat växa så mycket och med så nöjda kunder utan dem. Därför är det en otroligt viktig del för HR att vara med och skapa och bibehålla ett värderingsstyrt företag, menar hon.

  Medarbetaren i fokus
  För att gilla det här jobbet behöver man vara genuint intresserad av människor och deras utveckling tycker Jenny. Det händer oförutsedda saker hela tiden, därför är det viktigt att kunna vara flexibel i sin planering och tillgänglig för organisationen och kollegorna. Hon är ute mycket i verksamheten för att förstå medarbetarnas vardag och på så sätt kunna förutse vad de behöver för att lyckas i sina roller.
  – Just nu sitter jag till exempel i möten med arbetsledarna på logistiken och planerar för hur personalen ska kunna må bra, prestera och bemannas under perioder när det är högt tryck. Jag är också med och diskuterar budgetfrågor i ledningsgruppen baserat på personalens behov att kunna nå de mål som företaget sätter. Jag jobbar mycket som stöd för cheferna men finns också till för varje medarbetare.

  Ständigt nytänkande i e-handeln
  Jenny har jobbat inom handeln sedan hon var 15 år. Hon älskar service och att jobba med människor. Därför började hon plugga på Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet. I början jobbade hon kvar i butik men så snart studierna gett lite resultat gick hon vidare till en administrativ HR-tjänst inom handeln. Jenny har även jobbat en period inom HR i bemanningsbranschen som liksom e-handeln är en snabbrörlig bransch.
  – Jag tycker om att jobba där det händer mycket i form av förändringar och nytänkande så när jobbet på Skincity dök upp med både handel och digitalt fokus var det rena drömtjänsten, säger hon.

  Jenny ser att det händer otroligt mycket inom e-handeln och det går väldigt snabbt. Därför ser hon med spänning fram emot hur verksamheten och hennes roll kommer utvecklas de närmaste åren. Förutom att hon behöver vara ännu mer agil i sitt arbetssätt och följa den tekniska utvecklingen i ett e-handelsföretag får hon jobba med rekrytering och kompetensutveckling på ett lite annorlunda sätt.
  – De utbildningar som finns inom e-commerce blir ganska snabbt inaktuella. Man kan inte anställa någon som har tio års erfarenhet för det finns ingen som har det. När vi rekryterar personal får vi istället lägga mer vikt vid att de delar våra värderingar och är vetgiriga och nyfikna, för att sedan se till att vi ger den kompetensen de behöver i takt med att företaget växer och utvecklas.

Utbildningsvägar

 • Rollerna inom HR kräver i regel högskoleutbildning. Det finns en rad olika Personalvetarprogram som utbildar direkt för rollen, men det är också vanligt att de som arbetar i yrket har läst företagsekonomi, sociologi och arbetsrätt på andra program eller som enstaka kurser.

Kompetensprofil

Förutom kunskap om och kompetens inom HR området ska en HR specialist ha samarbets-, organisations-, och kommunikationsförmåga. Vidare ska en HR specialist vara lösnings- och utvecklingsorienterad och ha digital kompetens.
 • Samarbetsförmåga handlar om förmågan att arbeta tillsammans med andra och sätta företagets eller organisationens behov före sina egna. HR specialisten har många kontakter och samarbeten så genom att ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna skapas samsyn framförallt internt men även extern genom samverkan med arbetstagarorganisationer och genom Employer branding.

 • Organisationsförmåga handlar om att se helheter, strukturera, planera och följa upp sitt och arbetsplatsens arbete. En HR specialist ska ha ett strukturerat arbetssätt och fungera i ett högt arbetstempo med förmåga att prioritera vad som är viktigt.

 • Kommunikationsförmåga handlar om att förstå och göra sig förstådd. Detta sker genom att språk och uttryck anpassas till mottagaren eller målgruppen men även till situation och kommunikationskanal. En HR specialist ska verka för att stärka interaktionen inom organisationen, utveckla ledarskapet samt stärka arbetsgivarvarumärket med målsättning att attrahera och behålla personal och för att nå företaget eller organisationens mål.

 • En HR specialist ställs ofta inför komplexa frågeställningar vilket ställer krav på att vara lösningsorienterad. Detta innebär att hitta lösningar som följer de värderingar som finns i verksamheten och lagstiftning. En HR specialist ska drivas av att presentera förslag och möjligheter istället för problem.

 • Att vara utvecklingsorienterad handlar om att utveckla sig själv, sitt arbete och de personer som finns på arbetsplatsen. En HR specialist ska vara nyfiken, vilja prova och lära nytt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, se framtida möjligheter och diskutera HR- och branschfrågor.

 • Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana, förståelse för olika system samt en digital kunskap. En HR specialist förväntas oftast ha kunskap inom flertalet HR system, affärssystem och digitala system.