list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Ekonom

SSYK

En ekonom kan arbeta med redovisning och revision, planering och budgetering, utredningsarbete, analys och marknadsföring.

Det finns många olika titlar för en ekonom vilka kan ge en vägledning om vad arbetet innehåller. Redovisningsekonom, revisor, ekonomiassistent, ekonomichef, redovisningschef, controller, miljöekonom, hälsoekonom och nationalekonom är exempel på yrken för en ekonom. Att ingå i en ekonomiavdelning med ekonomer som har olika inriktning och specialisering är vanligt. Ekonomiflödet i en verksamhet kan vara både stort och komplext vilket gör att ekonomer med olika kunskap och ansvar arbetar tillsammans. Vanliga arbetsuppgifter för en ekonom kan vara löpande redovisning, planering av budget och lönsamhetsmål, analyser och uppföljning av ekonomiska resultat för ett företag eller organisation. En ekonom arbetar efter de lagar och regler som finns tillsammans med de riktlinjer som verksamheten har. Vidare ansvarar en ekonom ofta för rapportering till myndighet och till ledning. Ekonomiarbetet kan vara både operativt och strategiskt samt sker till stor del i samarbete med andra delar av företaget eller organisationen.

En stor del av ekonomiarbetet sker i affärssystem och i analysverktyg, vilket innebär att digital kompetens efterfrågas.

Läs mer

Fäll ihop

Kompetensprofil

Kompetensbeskrivning Förutom kompetens inom ekonomi, lagar och regler ska en ekonom ha analytisk-, organisations-, och samarbetsförmåga samt digitala kompetenser.
  • Analytisk förmåga för en ekonom är att förstå verksamheten i ekonomiska termer, analysera resultat och utreda. Det kan vara att analysera ekonomiska frågor som stöd för verksamheten eller analysera bolagets ekonomiska förutsättningar som beslutsunderlag till ledningsbeslut.

  • Organisationsförmåga handlar om att se helheter, strukturera, planera och följa upp sitt och arbetsplatsens arbete. En ekonom ska ha ett strukturerat arbetssätt och fungera i ett högt arbetstempo med förmåga att prioritera vad som är viktigt och leverera mot uppsatta deadlines.

  • Samarbetsförmåga handlar om att arbeta tillsammans med andra och sätta företagets eller organisationens behov före sina egna. Genom att ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna kan ekonomen skapa förutsättningar för ett väl fungerande ekonomiflöde i verksamheten internt. En ekonom har även externa samarbeten med revisor, myndigheter med flera.

  • Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana, förståelse för olika system samt en digital kunskap. En ekonom förväntas ha kunskap inom affärssystem och analysverktyg.