list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Affärsutvecklare

SSYK

En affärsutvecklares huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för utveckling av affärsdrivande verksamhet och processer.

Det kan vara övergripande för hela bolaget eller i projektform för att utveckla och optimera vissa processer eller affärsområden. Vidare kan en affärsutvecklare arbeta med att identifiera och ta fram nya produkter eller tjänster men även anpassa de befintliga till efterfrågan som finns på marknaden. I en affärsplan formuleras målsättningen vilket ofta sker tillsammans med ledning i företag eller organisation. Analys är en stor del av arbetet och fokus för mål är ofta lönsamhet, innovation, kundnytta och kunder.

Affärsutvecklare samarbetar med avdelningar eller affärsområden i verksamheten och har även många externa kontakter. Arbetet är oftast både operativt och strategiskt, en stor del av arbetet sker i olika affärs- och analyssystem samt i digitala kanaler.

 

Läs mer

Fäll ihop

Intervju

 • Min dag på jobbet” – en podd från Handelsrådet om alla de olika yrkesroller som finns i handeln.
  I det här avsnittet berättar Christopher Thour, Kjell & Co, om sin mycket varierade dag på jobbet; om de vägval kring skola och yrke som förde honom hit och om tankar kring vad som är roligast på jobbet och om framtiden.
  Christopher började jobba extra under skoltiden på Kjell & Co som butikssäljare. Sedan dess har han haft, minst, fyra olika yrkesroller hos bolaget.
  Idag har han en chefsroll för att arbeta med kedjans koncept och expansion.

  Länk till podd-avsnittet

Kompetensprofil

Förutom kompetens inom ekonomi och affärsutveckling ska en affärsutvecklare vara lösnings- och utvecklingsorienterad, ha digitalkompetens tillsammans med kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • En affärsutvecklare ställs ofta inför komplexa frågeställningar vilket ställer krav på att vara lösningsorienterad. Detta innebär att hitta lösningar till de affärsutvecklingsmål som finns samt skapa engagemang och förståelse hos verksamheten för de förändringar som utvecklingen kan innebära.

 • Att vara utvecklingsorienterad handlar om att utveckla sig själv, sitt arbete och de personer som finns i organisationen. En affärsutvecklare ska vara nyfiken, vilja prova och lära nytt, hen ska våga utmana organisationen och skapa engagemang för det nya. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, se framtida möjligheter och diskutera marknads-, teknik och branschfrågor.

 • Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana, förståelse för olika system samt en digital kunskap. En affärsutvecklare förväntas oftast ha kunskap inom flertalet affärssystem, analysverktyg och digitala system.

 • Kommunikationsförmåga handlar om att förstå och göra sig förstådd. Detta sker genom att språk och uttryck anpassas till mottagaren eller målgruppen men även till situation och kommunikationskanal. En affärsutvecklare ska säkra att verksamheten är engagerad och kan bidra till utvecklingsarbetet samt förstår förändringar som sker. Vidare ska affärsutvecklare vara aktiv i olika nätverk och vara bekväm med att hålla presentationer.

   

 • Samarbetsförmåga handlar om att arbeta tillsammans med andra och sätta företagets behov före sina egna. Affärsutvecklare har många kontakter och samarbeten så genom att ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina egna kan hen säkra att organisationen är delaktig och att mål uppnås genom samarbete.