Utbildning i handeln

Sök och hitta utbildningar inom handeln

i Läs mer

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens.
Du kan också filtrera din sökning på utbildningsform och ort.

Fäll ihop ^

Filtrera sökresultat:

SÖK VIA:

Sökresultat A-Ö

Du har sökt på yrke:

E-Commerce Manager

Nivå:

Alla skolor

Ort:

Alla orter

Account manager digital solutions

IHM Business School

Du utvecklar kunskaper och färdigheter i affärsmässig försäljning utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet. I utbildningen ingår bland annat bransch- och produktkunskap, affärsmannaskap, affärseko...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö

Affärsutvecklare digital handel logistik

KYH Stockholm

Utbildningen ger kunskaper i utveckling av e-handelsprocesser och optimerade digitala infrastrukturer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH)

AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling

Distans På plats

IHM Business School

Kursen riktar sig till dig med erfarenhet inom digital marknadsföring som vill lära dig mer om AI och Machine learning inom marknadsföring.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Applikationsutvecklare till iPhone och Android

Utbildningen ger kunskaper i att bygga professionella mobilapplikationer (native och crossplatform) med hjälp av  programeringsspråken C#, Android, Javascript och Swift.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Business administration II – e-commerce

Kursen behandlar digitalisering inom detaljhandeln, främst ur perspektivet företag-till-kund. Den ger en djupare förståelse av internet som marknadsplats och e-handeln som fenomen.
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Business by web och webbanalys

Kursen belyser "Business by Web" ur olika perspektiv med utgångspunkt i informatik och företagsekonomi. I den tillämpas grundläggande webbanalytiska metoder att baserad på trafikdata från en webbpl...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Innehållsutvecklare

Hyper Island

Utbildningen ger verktyg att utveckla kritisk förmåga att bedöma kvaliteten av innehåll i olika strategiska sammanhang. Den ger färdigheter inom berättande, innehållsskapande, videoproduktion, skri...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Detaljhandelns geografi

Umeå universitet

Kursen behandlar detaljhandeln som ett samhällsfenomen och som en del av ekonomin, utifrån ett mikro- och makrogeografiskt perspektiv. Framtidens fysiska handel och de rumsliga effekterna av e-hand...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Digital affärsutveckling

Uppsala universitet

Programmet ger kompetens inom både företagsekonomi och systemvetenskap. Utbildningen kombinerar IT och ekonomi, vilket skapar möjligheter till arbete inom till exempel digital marknadsföring, e-han...
Läs mer Högskola och universitet Gotland

Digital business

Distans På plats

Yrkeshögskolan i Borås

Kursen ger kunskaper i kunskaper att använda verktyg online för SEO, analys, kampanjer och sociala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Flexibel studieort / Distans

Digital business developer

Borås yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskaper i onlinemarknadsföring, e-handelsutveckling och marknadsföring i sociala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Digital content designer

Medieinstitutet

Utbildning omfattar visuell formgivning och kommunikation för digital design.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Digital designer

Yrgo

Utbildningen ger kunskap i UI-design, typografi, UX och motion design för formgivning av digitala koncept och produkter, varumärkesbyggande profiler, wireframes och design av innovativa produkter o...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Digital marketing specialist

IHM Business School

Utbildningen ger kompetens inom marknadsföring i digitala medier. Den rör allt från sökmotoroptimering, content marketing, datadriven marknadsföring, social media advertising till influencer market...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Digital marknadsförare

Sälj & Marknadshögskolan

Utbildningen ger kunskaper i strategi, analys, utveckling och planering av digital marknadsföring. Du lär dig hantera analysverktyg för att kunna optimera och kartlägga digitala rörelsemönster.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Digital design and strategy

Berghs School of Communication

Utbildningen ger kunskaper i UX, SEO och CRO. Studenterna tränas i att skapa effektiv digital kommunikation för produkter och tjänster.
Läs mer Övriga Stockholm

Digitala medier

Linnéuniversitetet

Kursen ger teoretisk kunskap om digitalt medieinnehåll såsom bitmap och vektorgrafik, ljuddesign och layout.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Digitala system

Mälardalens universitetet

Kursen ger teoretiskt och praktiskt kunskap om komponenter som används i interaktiva system. Dessa används för att bygga ett interaktivt system och reflektera över mänskliga, tekniska och samhällel...
Läs mer Högskola och universitet Eskilstuna

Digitalisering och marknadsföring

Distans På plats

Mälardalens högskola

Kursen ger inblick i digital marknadsföring innebär och i varför det är viktigt för företag att idag ha en hög närvaro online. Kursen ger kunskaper om konsumentbeteende online samt hur digital mark...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Dynamisk försäljning – digital och relationsorienterad

Distans På plats

Akademi Båstad

Kursen ger kunskaper i dynamisk säljförmåga, dvs. att kontinuerligt förstå och anpassa säljteknik till en föränderlig kundgrupp och marknad.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Båstad Flexibel studieort / Distans

E-business management

Linnéuniversitetet

Kursen ger insikt i begrepp, verktyg och strukturer för att kunna leda en affärsverksamhet på nätet med anknytning till e-handel. Några ämnen som ingår är: e-marknadsplatser, hantering av leveransk...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

E-commerce coordinator

Distans På plats

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om e-handel, digital försäljning, marknadsföring, analys och konvertering i digitala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-commerce manager

IHM Business School

Utbildningen ger kunskaper i utveckling och innovation inom e-handelsflöden, värderings- och hållbarhetsrelaterad försäljning, affärsverksamhet inom e-handel och e-handelslogistik.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Kalmar Malmö Stockholm

E-commerce manager

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskaper i digital marknadsföring, digitala affärer, affärsutveckling, webbanalys, konverteringsoptimering, affärsekonomi och projektledning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping Stockholm

E-commerce product manager

Campus västra Skaraborg

Utbildningen ger kunskaper i att utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar. Den ger en grund i grund i e-handelslösningar, affärsmodeller, omnihandel, digital marknadsföring och anal...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Falkenberg Lidköping Uddevalla

E-commerce supply & demans chain

Distans På plats

IHM Business School

Kursen ger kunskaper i att optimera e-handelsrelaterade logistiska flöden för en mer hållbar och effektiv e-handel.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-handel

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Kursen ger inblick i dagens e-handel och förståelse för hur e-handeln är kopplad med övriga affärssystem.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-handel och digitalisering

Mälardalens högskola

Kursen ger färdigheter i att utforma och implementera IT-stödda verksamheter samt e-handel. Den ger förståelse för teorier och koncept som beskriver den IT-stödda och digitaliserade organisationen ...
Läs mer Högskola och universitet Västerås

E-logistik och e-business

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen ger en introduktion till logistik och elektroniska affärer. Den ger kunskaper i att utveckla och anpassa flöden och verktyg till kunders önskemål och i hur tillämpningar inom e-logistiken bi...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Eco Sale

Hermods

Utbildningen ger kunskaper inom försäljning av ekoprodukter, B2B och B2C. Ämnen som ingår är bland andra marknadsföring, juridik och kommunikation, omvärldsanalys och internationellt språkbruk.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna Stockholm

Elektronisk handel och digital marknadsföring

Distans På plats

Högskolan Kristianstad

Kursen ger insikt i elektronisk handel, hur du kan använda olika typer av digitala medier, användbara affärsmodeller, digitala marknadsföringsstrategier och dess koppling till företagets strategi.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Entreprenörskap och elektronisk handel

Distans På plats

Högskolan i Kristianstad

Kursen ger kunskaper om affärsmodeller för elektronisk handel, processen från utvecklandet av en affärsidé till en färdig affärsplan för ett företag som vill bedriva handel på webben. Fokus är på e...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Experience designer

Changemaker Educations

Utbildningen ger kompetens inom upplevelsebaserad design, analys och statistik, programmering, service design, UX, VR/AR och gamification.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Karlstad

Försäljning och etik

Luleå tekniska universitet

Kursen ger kunskap om teorier om försäljning och hur man på ett effektivt sätt kan planera, genomföra och följa upp säljaktiviteter. Den tar upp etik och hur etiska begrepp och förhållningssätt kan...
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Informatik A – digital affärsutveckling

Södertörns högskola

Kursen omfattar affärsutveckling, tjänsters utformning och digital marknadsföring. Du studerar företag inom e-handel och förankrar dina kunskaper i praktisk utbildning.
Läs mer Högskola och universitet Huddinge

Introduktion till user experience design

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen ger grunderna till user experience design, både vad det innebär och hur man går tillväga.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Management av digital handel

Högskolan i Borås

Programmet innehåller traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap samt studier i datamining och e-business. Efter utbildning kan du bidra till att effektivisera och stär...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Strategier för digital marknadsföring

Luleå tekniska universitet

I kursen behandlas marknadsföring via sökmotorer, webbplatsoptimering, marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring och digital analys.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Technical account manager

Distans På plats

Utbildningen ger kompetens inom försäljning med fokus på digitalisering och automatisering. Några av de ingående kurserna är: affärsekonomi, affärsjuridik, försäljning, marknadsföring och projektle...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg Örebro

Webbanalytiker

Medieinstitutet

Utbildning ger kunskaper webbanalys, spårningsteknik, konvertering, mätetal och mätpunkter, analysverktyg, webbteknik  samt digital marknadsföring
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö