Utbildning i handeln

Sök och hitta utbildningar inom handeln

i Läs mer

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens.
Du kan också filtrera din sökning på utbildningsform och ort.

Fäll ihop ^

Filtrera sökresultat:

SÖK VIA:

Sökresultat A-Ö

Du har sökt på yrke:

Inköpare

Nivå:

Alla skolor

Ort:

Alla orter

Business process control and supply chain management, ekonomi och verksamhetsstyrning

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet är uppbyggt kring logistik/supply management och ekonomi/verksamhetsstyrning. Det genomgående temat är att skapa effektivitet i försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Grundläggande inköpsteknik

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grundläggande inköpsbegrepp, grundläggande metoder för inköp och leverantörsval samt om inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Hållbarhetsspecialist

Distans På plats

Stockholms Internationella Handelsskola

Kurser som ingår är bland andra: hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, hållbarhetsanalyser, -kommunikation, -redovisning,  och värdeskapande.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Handelshögskolans logistikprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Programmet är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. Du lär dig att identifiera, analysera och hitta lösningar på problem. Färdighetsträning o...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Industriell organisation och ekonomi, inriktning sustainable supply chain management

Jönköping University

Utbildningen ger kunskap inom inköp, produktion, distribution, logistik och marknad samt hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Jönköpings University Tekniska Högskolan

Utbildningen ger inblick i hur en industriell verksamhet leds och i logistikinriktade aktiviteter. Den ger kunskaper om försörjningskedjor, lagerverksamhet, transport, distribution och inköp. Därti...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Sustainable supply chain management

Jönköpings univeristet

Utbildningen ger kunskaper i hållbara försörjningskedjor och ämnen som; Quality Management, Supply Chain Management, Logistics, Purchasing, Retailing, Warehousing, Business Relationships and CSR, L...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Inköp

Luleå tekniska universitet

Kursens syfte är att ge tillräckligt goda kunskaper om inköpsfunktionen för att du skall förstå dess betydelse i ett företag och för att du på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Inköp och supply management

Distans På plats

NBI – Handelsakademin

Utbildningen ger kompetens att arbeta som inköpare på operativ eller strategisk nivå. Den innehåller kurser ibland annat logistik, affärsjuridik, företagsekonomi, strategiskt inköp och supply manag...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg Luleå Malmö Växjö

Inköp och supply management

NBI – Handelsakademin

Utbildningen ger kunskaper för att arbeta som inköpare på operativ eller strategisk nivå.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Luleå Växjö

Inköpare med hållbarhetskompetens

Distans På plats

Näringslivsakademin

Utbildningen är utformad i samarbete med näringslivet för att svara på kompetensbehovet av fler inköpare med kunskap om hållbara inköp.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Inköpare och upphandlare

Affärshögskolan

Utbildningen ger kunskaper i att leda eller delta i olika former av inköpsarbete, om lagstiftning kring upphandlingar, iatt på effektivt sätt bedriva förhandlingar och skriva avtal.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Inköpare/upphandlare

Affärshögskolan

Du får kunskap i att leda eller delta i olika former av inköpsarbete. Utbildningen innehåller lagstiftning kring upphandlingar och hur du bedriver förhandlingar och skriver avtal.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Inköpsanalytiker

Distans På plats

Kursen ger kunskaper strategiskt inköp och kategoristyrning, analys av marknad och omvärld, inköpsanalys, datamängdshantering, megatrender samt block-chain, RPA och AI.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

International business management

Mälardalens universitet

Utbildningen har fokus på företagsekonomi med fördjupning i management och passar dig som vill bli chef, projektledare eller inköpare, jobba med försäljning eller starta företag på den globala mark...
Läs mer Högskola och universitet Västerås

Internationell affärslogistiker inriktning hållbarhet och digitalisering

Utbildningen ger kompetens i att göra inköp, försäljning, förhandlingar, transporter och skeppning av varor till och från utlandet samt i den senaste digitala tekniken, med ett miljövänligt förhåll...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Helsingborg

Internationell handel och marknadsföring

Högskolan Dalarna

Kursen behandlar faktorer som driver ett företag eller en organisation att etablera någon form av aktivitet – export, import, förädling – på utländska marknader.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Internationell inköpare

Stockholms internationella handelshögskola

Utbildningen ger dig kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter utbildningen kan du fungera som inköpsassistent, inköpare och produktchef.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell inköpare inom textil, mode och funktion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper i prisförhandling, att avgöra kvantiteter samt i att förstå varans väg och välja rätt leverantör i rätt produktionsland.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du studerar logistik i internationella företag såsom transport, sökande av andra leverantörer, tullfrågor, lo...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Internationell säljare inom textil, mode och konfektion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger branschkunskap och kompetens att driva säljprocesser utifrån krav på kundnytta, med fokus på hållbarhet och långsiktig lönsamhet. Studenterna arbetar med verkliga uppdrag och kunder.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Kvalificerad inköpare

Distans På plats

Företagsekonomiska institutet

Du utvecklar din kompetens för arbete inom området inköp och upphandling med strategiska frågor kring supply chain management.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Kvalificerat inköp och upphandling

Östsvenska Yrkeshögskolan

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Du får kunskaper inom inköpsområdet och i ämnen som affärsengelska och projektmetodik.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper om faktorer som påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Logistik och ekonomi

Södertörns högskola

Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära om näthandel och om hur internet och digitalisering påverkar företagande. De programspecifika kurserna be...
Läs mer Högskola och universitet Huddinge Stockholm

Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik

SKY Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som logistik- och verksamhetsutvecklare, logistikansvarig på små och stora företag, inköpare eller logistikplanerare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Örebro Skellefteå

Offentlig upphandlare

Stockholms Internationella Handelsskola

Efter utbildningen kan du ansvara över strategiska inköp, se till att lagar och regler följs korrekt vid upphandlingar och naturligtvis sitta vid förhandlingsbordet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare

Yrgo

Utbildningen ger bred kompetens att arbeta med bland annat upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandlingar av pris och leverantörsvillkor.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Offentlig upphandlare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningen ger kunskaper i upphandling och omfattar bland annat affärsrätt, inköpsekonomi, upphandlingsteknik, offentlig förvaltning och hållbarhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare/inköpare

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskap om alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa – från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärderi...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping

Retail management

Utbildningen ger kunskap, färdighet och kompetens för jobb inom handel, både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger kunskap om handel och service, konsumentbeteende, juridik, ekonomi och r...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Strategisk inköpare

Grit Academy

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för rollen som strategisk inköpare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Strategisk inköpare

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse, får kunskap om anskaffningsprocessen samt hur inköp påverkar produktionsekonomin.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping

Strategiskt inköp och upphandling

One Academy

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Projektledning, affärsengelska, förhandling, hå...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Supply chain management

Luleå tekniska universitet

Kursen handlar om planering och ledning av alla aktiviteter och processer inom inköp, produktion och logistik, från leverantör till slutkund.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Supply chain management – affärsdriven logistik

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen behandlar samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logistik.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Sustainability within procurement

Kursen ger kunskaper för att långsiktigt utveckla hållbarhetsarbete i en inköps- eller upphandlingsroll.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Textil innovation

Högskolan i Borås

Kursen behandlar området textil produktutveckling, dvs. hur en textil produkt utvecklas mot bakgrund av designprocessen olika steg.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Textilekonomutbildning

Högskolan i Borås

Utbildningen ger kunskaper om textil produktion, textilekonomi, inköp, marknadsföring och försäljning.
Läs mer Högskola och universitet Borås