Prao – profil 1

I denna uppdragslista på PRAO-nivå har vi samlat uppdrag inom temaområdena Marknadsföring, Kundservice och Försäljning. Total tid att avsätta till uppdragen är 2 veckor.

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>I det här uppdraget kommer du öva på och få lära dig mer om hur man tar initiativ till första kontakten med kunderna i butiken/företaget.</p>

Agera

<ol> <li>Ta själv initiativ till första kontakten med kunder.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilka fraser kan lämpa sig att inleda ett kundsamtal på i din butik/företag?</li> <li>Hur kändes det att ta initiativ till kundkontakten?</li> <li>Vilka olika sätt är lämpliga att ta första kontakten på med kunder?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Försäljning, Kommunikation

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Exponering är till för att fånga kundens uppmärksamhet och intresse. Med exponering menas allt som butiken gör för att visa upp sina varor och tjänster. I det här uppdraget får du arbeta med butikens/företagets exponering.</p>

Agera

<ol> <li>Fråga din handledare om du kan få vara med och arbeta med exponering/skyltning i butiken eller i skyltfönster.</li> <li>Ta reda på om den som arbetar med exponering i butiken använder några speciella fackuttryck.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vad menas med blickfång, gruppering, planogram och fokuspunkt?</li> <li>Vilka fler ”nya” exponeringsord kan du hitta?</li> <li>Vilken typ av exponering var du med och gjorde?</li> <li>Vilken nytta är tanken att exponeringen ska leda till?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>I det här uppdraget kommer du studera butikens/företagets kundbemötande och vad kundservice betyder för dem.</p>

Agera

<ol> <li>Hur agerar de anställda när de tar kontakt med en kund första gången?</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Vilka regler/policys kring kundkontakt och kundservice har butiken/företaget för de anställda?</li> <li>Hur tycker du att dessa regler följdes?</li> <li>Om du fick ge ett tips till butiken/företaget, hur skulle första kundkontakten kunna bli ännu bättre?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Vad är viktigt för att få trogna kunder? I det här uppdraget kommer du att ta reda på hur butiken/företaget får sina kunder att komma tillbaka och handla.</p>

Agera

<ol> <li>Vilket är det bästa sättet att få kunden att komma tillbaka och handla igen?</li> <li>Lyssna på de anställda hur deras samtal med kunderna går till.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur skulle du själv agera för att få kunderna att vilja komma tillbaka och handla i butiken/företaget?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Försäljning

Område: Kundmöte

Kompetens: Försäljning, Samarbete

Läs mer

Introduktion och Mål

<p style="line-height: 19.5pt; margin: 0cm 0cm 9.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Avenir LT W01_35 Light1475496',sans-serif; color: #565656; letter-spacing: -.15pt;">För att lyckas som butikssäljare måste man få kontakt med sina kunder. Ett bra sätt för detta är att hälsa när kunden kommer in i butiken. I det här uppdraget får du öva på att hälsa på kunderna. </span></p>

Agera

<ol> <li>Försök att under en period vara den i butiken som först säger hej och söker ögonkontakt med de kunder som kommer in.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur kändes det för dig att hälsa?</li> <li>Vilka reaktioner du fick från kunderna?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Läs mer

Introduktion och Mål

<p>Affärsidén är butikens/företagets grund som marknadsföringen utgår från. Den beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. I det här uppdraget får du fördjupa dig i butikens/företagets verksamhet och deras affärsidé.</p>

Agera

<ol> <li>Ta reda på vilken affärsidé butiken/företaget har.</li> <li>Ta reda på vilken kundgrupp butiken vänder sig till, vilket behov hos kunden som butiken ska tillfredsställa och med vilka produkter.</li> </ol>

Reflektera

<ol> <li>Hur följer butiken/företaget sin affärsidé?</li> </ol>

Lära

<p>Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.</p>

Resurser