Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Säker mat i din butik

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Konsumentinformation, Kvalitets- och miljömärkning, Produkthantering

Kompetens: