Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 99 – Kundrelationer

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Kundrelationer

Kompetens: Digital kommunikation, Initiativ, Kommunikation, Organisation

Introduktion och Mål

Många av de kundsamtal som butiker/företag hade innan sociala medier fanns var något som pågick mellan två personer över telefon, mejl eller i butiken. Idag kan dessa samtal lika gärna ske öppet i det offentliga rummet. För att kunna skapa bra kundrelationer gäller det att finnas tillgänglig och där kunderna finns. Men i vilken utsträckning?

I det här uppdraget får du ta fram ett förslag för hur företaget kan bemöta sina kunder på nätet.

Agera

  1. Skapa en policy för hur företaget kan bemöta och kommunicera med sina kunder på nätet.

Reflektera

  1. Vilka frågor är vanligast hos kunderna?
  2. Vad klagar kunderna mest på?
  3. Har kunden alltid rätt?
  4. Hur bemöter företaget negativ kritik?

Lära

Presentera idén för företaget och implementera den.