Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 98 – Kundrelationer

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Digitalisering

Område: Kundrelationer

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Många av de kundsamtalen som butiker/företag hade innan sociala medier fanns var något som pågick mellan två personer över telefon, mejl eller i butiken. Idag kan dessa samtal lika gärna ske öppet i det offentliga rummet. För att kunna skapa bra kundrelationer gäller det att finnas tillgänglig och där kunderna finns.

I det här uppdraget får du lära dig mer om företagets kundrelationer och vilken inverkan digitala kanaler kan ha på dem.

Agera

  1. Ta reda på nätet vad kunderna tycker om företaget.
  2. Var hittar du informationen?

Reflektera

  1. Är det viktigt att vara öppen mot sina kunder?
  2. Vilken information kan vara bra att dela med sig av?
  3. Har kunden alltid rätt?
  4. Hur bemöter företaget negativ kritik?

Lära

  1. Diskutera med dina klasskamrater och jämför med deras upplevelser.
  2. Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.