Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 97 – Kundrelationer

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Digitalisering

Område: Kundrelationer

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Många av de kundsamtal som butiker/företag hade innan sociala medier fanns var något som pågick mellan två personer över telefon, mejl eller i butiken. Idag kan dessa samtal lika gärna ske öppet så att vem som helst kan se det på nätet. För att kunna skapa bra kundrelationer gäller det att finnas tillgänglig och där kunderna finns.

I det här uppdraget får du lära dig mer om företagets kundrelationer.

Agera

  1. Beskriv på vilka sätt kunden kan komma i kontakt med företaget.

Reflektera

  1. Verkar det lätt eller svårt att komma i kontakt med dem?
  2. Har någon kund skrivit om dem någonstans på nätet? Var det positivt eller negativt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.