Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 96 – Automatisering

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Automatisering

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

Allt fler moment i handeln automatiseras. I första skedet handlar det om att enkla funktioner och arbetsuppgifter automatiseras, men i takt med att datorerna utvecklar en artificiell intelligens kommer den kunna fylla även mer avancerade funktioner.

I det här uppdraget kommer du ta fram ett förslag på hur butiken/företaget kan automatisera delar av sin verksamhet.

Agera

  1. Fokusera på ett arbetsområde eller en process i företaget och ta fram ett förslag på hur det skulle kunna automatiseras.

Reflektera

  1. Vad skulle företaget kunna tjäna på att automatisera just där?
  2. Hur automatiserat är det här området i andra branscher?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.