Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 95 – Automatisering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Digitalisering

Område: Automatisering

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Att arbetsmoment automatiseras betyder att det som någon anställd tidigare gjort manuellt nu sköts med hjälp av datastyrd information. Allteftersom datorerna blir mer intelligenta i form av maskininlärning och artificiell intelligens kommer de kunna hjälpa till med mer utmanande jobb.

I det här uppdraget kommer du ta reda på i vilken utsträckning butiken/företaget har automatiserats.

Agera

  1. Ta reda på vilka arbetsmoment (processer) i butiken/företaget som har blivit automatiserade.
  2. Varför har man gjort det?

Reflektera

  1. Hur påverkar det dem som jobbar i butiken/företaget?
  2. Vilka arbeten kommer försvinna i verksamheten under de närmaste åren? Vad kommer de ersättas av?
  3. Hur ser det ut i de butiker/företag där dina klasskompisar gör praktik?

Lära

1.      Diskutera med dina klasskamrater och jämför med deras upplevelser.

2.      Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.