Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 93 – Internationalisering

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Internationalisering

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

Digitalisering och e-handel gör att dagens konsumenter kan välja att handla från hela världen. Detta gör att konkurrensen ökar men skapar också möjligheter för svenska företag att nå kunder i hela världen med sina erbjudanden.

I det här uppdraget kommer du arbeta fram ett förslag på hur butiken/företaget kan stärka sin internationella handel.

Agera

  1. Gör en analys över företagets största internationella konkurrenter. Ta reda på vilka möjliga konkurrensfördelar ditt företag har.
  2. Ta fram ett förslag på hur företaget skulle kunna öka sin försäljning med hjälp av internationell e-handel.
  3. Sammanställ företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT-analys.

Reflektera

  1. Vilka är företagets Unique Selling Points (USP) för den internationella marknaden?
  2. Vilka är företagets största internationella konkurrenter? Var sker deras försäljning?
  3. Vilka övriga internationella säljkanaler finns? Vad är på gång?
  4. Vilka digitala plattformar skulle företaget kunna satsa på för att öka sin internationella försäljning/få fler internationella kunder?
  5. Skulle företaget kunna öka sin försäljning genom den internationella e-handelsplattformen Amazon eller liknande?
  6. Är det möjligt att implementera idén?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.