Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 92 – Internationalisering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Digitalisering

Område: Internationalisering

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

Digitalisering och e-handel gör att dagens konsumenter kan välja att handla från hela världen. Detta gör att konkurrensen ökar men ger också möjligheter för svenska företag att nå kunder internationellt.

I det här uppdraget kommer du ta reda på mer om butikens/företagets internationella handel och vilka digitala lösningar de använder för det.

Agera

  1. Ta reda på hur företaget säljer sina produkter till kunder utanför Sverige.
  2. Vilka digitala verktyg använder företaget för att nå dessa kunder?

Reflektera

  1. Vad kan det finnas för anledningar till att företag satsar eller inte satsar på den internationella marknaden?
  2. Vilka för- och nackdelar kan det finnas med konkurrens från internationella e-handlare?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.