Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 9 – Trogna kunder

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

Vad är viktigt för att få trogna kunder? I det här uppdraget kommer du att ta reda på hur butiken/företaget får sina kunder att komma tillbaka och handla.

Agera

  1. Vilket är det bästa sättet att få kunden att komma tillbaka och handla igen?
  2. Lyssna på de anställda hur deras samtal med kunderna går till.

Reflektera

  1. Hur skulle du själv agera för att få kunderna att vilja komma tillbaka och handla i butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.