Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 89 – Nya affärsmodeller

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Digitalisering

Område: Affärsmodeller

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Samarbete, Utveckling

Introduktion och Mål

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att fungera. Den beskriver hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras och hur de levereras. En digital affärsmodell tar hänsyn till företagets digitala möjligheter och utmaningar.

I det här uppdraget kommer du ta reda på mer om butikens/företagets affärsmodell och i vilken utsträckning den är digitaliserad.

Agera

  1. Ta reda hur företaget är organiserat för att kunna möta kundens behov och efterfrågan i den fysiska butiken och i digitala kanaler.
  2. Ta reda på i vilken utsträckning kundupplevelsen är sömlös mellan de olika säljkanalerna.

Reflektera

  1. Hur har den digitala utvecklingen har påverkat företaget när det gäller sättet att köpa in produkter, sälja, ge service, marknadsföra, sköta ekonomin och leveranser?

Lära

Presentera det du har kommit fram till och jämför med dina klasskamrater.