Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 88 – Nya affärsmodeller

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Digitalisering

Område: Affärsmodeller

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Samarbete, Utveckling

Introduktion och Mål

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att fungera. Den beskriver hur pengar kommer in, hur varor och tjänster tas fram och hur de når kunden. En digital affärsmodell tar hänsyn till företagets digitala möjligheter och utmaningar.

I det här uppdraget kommer du ta reda på mer om butikens/företagets affärsmodell.

Agera

  1. Ta reda på vilka olika sätt man kan handla från butiken/företaget.

Reflektera

  1. Vilka för- och nackdelar finns det mellan de olika säljkanalerna?
  2. Vilka yrkesroller är viktiga för de olika säljkanalerna?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.