Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 83 – Kostnader

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ekonomi

Område: Nyckletal

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

Att ha kontroll på kostnaderna är helt avgörande för en butiks/företags framgång. Det är många olika kostnader i ett företag, en del små och en del mycket stora i förhållande till omsättningen. I det här uppdraget kommer du skapa en känsla för vilka kostnader som är viktiga i butiken/företaget.

Agera

  1. Fråga minst fyra personer i din butik/företag om vilka de tror är de fem största kostnadsposterna under ett år för butiken/företaget och hur stor del av omsättningen i procent varje post utgör.
  2. Ta reda på vilka de fem största kostnadsposterna verkligen är genom att studera resultat- och balansräkningen och prata med den som är ekonomiansvarig i butiken/företaget.

Reflektera

  1. Hade kollegorna rätt om kostnadsposterna? Om de inte hade rätt vad kan det bero på tror du?
  2. Vad skulle du göra för att minska kostnaderna med 10% totalt?

Lära

Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.