Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 82 – Personalkostnader

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ekonomi

Område: Nyckletal

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med nyckeltalet personalkostnader. Det är ett centralt nyckeltal som påverkar butikens/företagets resultat konkret och direkt.

Agera

  1. Ta reda på hur förra årets resultat- och balansräkning såg ut.
  2. Kontrollera hur många anställda företaget har, försök få fram siffror i antal del- och heltider.
  3. Ta reda på hur mycket den mest sålda produkt omsatte förra året.

Reflektera

  1. Titta specifikt på siffrorna för personalkostnader, hur stora är de i förhållande till helheten?
  2. Vilken är snittkostnaden per heltidsanställd?
  3. Räkna på en personalökning och personalminskning med två heltidsanställda, hur skulle det påverka personalkostnaden i förhållande till omsättningen?
  4. Om personalkostnaden ökade med två heltidsanställda, hur mycket mer måste butiken/företaget sälja av den bästa produkten?
  5. Vad säger ditt resultat om nyckeltalet personalkostnader?

Lära

Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.