Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 81 – Nyckeltal

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ekonomi

Område: Nyckletal

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du fokusera på vad din butik/företaget använder sig av för nyckeltal i det ekonomiska arbetet   och hur de används i butiken/företaget.

Agera

  1. Ta reda på vad nyckeltal är.
  2. Vilka nyckeltal används i butikens/företagets redovisning?
  3. Hur såg nyckeltalen ut förra året och hur har de utvecklats i år?

Reflektera

  1. Vad är det som gör att butiken/företaget valt att fokusera på de nyckeltal man gjort?
  2. Vad tror du att utvecklingen i år mot föregående år beror på?

Lära

Dokumentera och presentera butikens/företagets nyckeltal i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.