Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 80 – Kollektivavtal

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

De flesta företag inom handeln har kollektivavtal, det vill säga ett avtal som fastslår rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och fackförbunden (som företräder medarbetarna). I detta uppdrag får du ta reda på relationen mellan arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen på din arbetsplats.

Agera

  1. Prata med butikens/företagets närmaste chef. Ta reda på hur chefen ser på hur företaget arbetar med de fackliga organisationerna som de har kollektivavtal med.
  2. Ta reda på motsvarande med den lokalt fackliga representanten.

Reflektera

  1. Finns det skillnader i hur de upplever arbetet med varandra? Vilka då i så fall?
  2. Vilka frågor prioriterar var och en? Vilka likheter och skillnader finns?
  3. Vilka utmaningar upplever partnerna i relationen till varandra?
  4. Hur fungerar samarbetet idag?
  5. Hur skulle samarbetet kunna förbättras?
  6. Ser du några förbättringsmöjligheter?
  7. När och varför uppstod de fackliga organisationerna handeln?
  8. Vilken roll tror du att kollektivavtalen kommer ha i framtidens handel?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.