Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 8 – Kundens köpbehov

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att arbeta med att ta reda på kundens behov. När du genomfört uppdraget har du fått träning i första delen av ett säljsamtal; kontakt, inledning och behovsanalys.

Agera

  1. Skapa först en kontakt och hälsa på kunden.
  2. Inled sedan ett säljsamtal genom att sätta dig in i kundens köpbehov.

Reflektera

  1. Vilka frågor ställer du till kunden för att säljsamtalet ska leda fram till köp?
  2. Vad var lätt respektive svårt i samtalet att analysera kundens behov?
  3. Av vilken anledning tycker du att denna del i samtalet är viktig för att kunden ska komma fram till ett köpbeslut?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens med din handledare/lärare.