Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 79 – Handleda

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Ledarskap

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Ledarskapet är viktigt i alla företag och organisationer. I det här uppdraget kommer du att få känna på ett praktiskt ledarskap och få en känsla för dig själv som ledare.

Agera

  1. Planera tillsammans med din handledare att du ska vara handledare för en prao eller kortare APL-praktik.
  2. Handled någon i arbetet under sin praktiktid hos er.
  3. Sammanställ en utvärdering som praktikanten får fylla i sista dagen på sin praktik.

Reflektera

  1. Hur tycker du att en bra handledare ska vara?
  2. Hur tyckte att det var att handleda någon annan?
  3. Vilka var dina styrkor och svagheter i ledarrollen? Gör både en egen reflektion och utifrån vad praktikanten sagt i utvärderingen.
  4. Kan du tänka dig att bli ledare i framtiden?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.