Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 76 – Butikens uppbyggnad

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Alla lite större butiker/företag har avdelningar. I det här uppdraget får du lära dig mer om vilka avdelningar som finns och vem som ansvarar för respektive avdelning.

Agera

  1. Ta reda på vilka avdelningar som finns i butiken/företaget.
  2. Be din handledare att få vara med en dag på varje avdelning och studera vilka likheter och skillnader som finns.

Reflektera

  1. Hur stora är de olika avdelningarna?
  2. Vilka ansvarar för respektive avdelning?
  3. Skiljer sig jobbet åt på de olika avdelningarna?
  4. Varför tror du att butiken har just dessa avdelningar?
  5. Vilken avdelning var roligast att vara på? Varför då?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.