Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 75 – Varma o kalla ytor

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Organisation, Service

Introduktion och Mål

I det här uppdraget får du arbeta med hur butiken organiserar sina produkter utifrån varma och kalla ytor.

Agera

  1. Ta reda på vad varma och kalla ytor i en butik är.
  2. Gå kundvarvet och se hur det ser ut i din butik. Hur är det organiserat?
  3. Be din handledare att få organisera en produkt/grupp på en kall yta för att försöka öka attraktiviteten på den ytan.
  4. Kom överens hur du skall kunna mäta resultatet av aktiviteten.

Reflektera

  1. Vad fick du för resultat?
  2. Kan det finnas fler ytor i butiken som kulle kunna användas som varm eller kall yta?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.