Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 73 – Organisation

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken/företaget är organiserad och styrs.

Agera

  1. Ta reda på vilka funktioner som finns i butiken/företaget och hur dessa är organiserade.
  2. De flesta butiker ingår i någon kedja. Ta reda på hur kedjan/företaget är uppbyggd och var i den organisationen ”din” butik befinner sig.
  3. Rita ett organisationsschema för “din” butik/företag.
  4. Rita ett organisationsschema för hela kedjan/företaget.

Reflektera

  1. Tycker du butikens respektive kedjans organisation är tydlig?
  2. Skulle organisationen kunna vara effektivare? Hur då i så fall?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.