Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 71 – Yrken inom butiksetablering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Butiksutveckling

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

Valet av butiksläge är en viktig fråga när en ny butik ska etableras eller när en befintlig butik vill byta affärsläge. Det finns flera olika yrkesroller som arbetar just med frågor kring hur butiksetableringar ska planeras och genomföras. I annonser för lediga jobb kan du hitta titlar som butiksplanerare, butiksetablerare, handelsplatsutvecklare, centrumutvecklare m fl. I det här uppdraget får du lära dig mer om vad ett yrke inom butiksetablering handlar om.

Agera

  1. Ta reda på vem eller vilka som arbetar med butiksetableringar för butiken/företaget, för närområdet (t.ex. gallerian) eller för stadens centrum om butiken/företaget saknar den funktionen.
  2. Försök att boka in ett studiebesök och ta reda på så mycket som möjligt om vilka arbetsuppgifter personerna har och vilka kompetenser som behövs när man arbetar med butiksetableringar.

Reflektera

  1. Hur har den här funktionen sett ut historiskt och hur ser framtiden ut? Kommer den här typen av jobb finnas och/eller förändras?
  2. Kan du själv tänka dig att arbeta med butiksetableringar?
  3. Vilken utbildning och erfarenhet behöver du i så fall skaffa dig?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.