Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 70 – Arbetsrätt

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Kollektivavtal

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

På den svenska arbetsmarknaden finns flera olika fackföreningar. För handeln är de vanligaste Handelsanställdas förbund, Unionen eller något av Akademikerförbunden. Företag är anslutna till arbetsgivarorganisationer och inom handeln är det vanligtvis Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO. De har gemensamt avtalat om arbetsvillkor och regler i ett kollektivavtal. Alla arbetsgivare som har kollektivavtal är också skyldiga att följa avtalet. I det här uppdraget får du lära dig mer om hur arbetsrätten är reglerad genom kollektivavtal.

Agera

 1. Ta reda på vem eller vilka som är fackliga representanter på företaget och boka ett möte med dem.
 2. Ta reda på hur det fackliga arbetet fungerar på företaget.
 3. Sammanställ den information du fått fram.
 4. Presentera den i ett format som butiken/företaget kan använda för att informera praktikanter om butikens/företagets fackliga arbete.

Reflektera

 1. Är de anställda anslutna till facket?
 2. Vilket/vilka fack är representerade på företaget?
 3. Hur fungerar kollektivavtalet?
 4. Hur arbetar parterna med medbestämmande?
 5. Vilka anställningsformer och arbetsvillkor finns?
 6. Finns det fler frågor som de fackliga representanterna kan svara på?
 7. Vad är din inställning att som anställd ansluta dig till en facklig organisation?
 8. Till vilken nytta är detta i så fall är för dig?
 9. När och varför uppstod de fackliga organisationerna i handeln?
 10. Vilken roll tror du att de fackliga organisationerna kommer ha i framtidens handel?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.