Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 7 – Första intrycket

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

Hur snabbt bildar kunden sig egentligen en uppfattning om butiken/företagets inställning till service? I det här uppdraget får du ta reda på mer om betydelsen av ”första intrycket”.

Agera

  1. Besök ett antal butiker och/eller andra serviceställen. Skaffa dig själv ett första intryck över hur du uppfattar servicen. Första intrycket handlar bland annat om hur du uppfattar säljarens attityd, kroppsspråk, röst, språk och klädsel.
  2. Jämför dina besök med hur du uppfattade första intrycket när du besökte ”din” butik/företag.

Reflektera

  1. När uppstår service?
  2. Har du bara en chans att göra ett första intryck?
  3. Vad är det som gör att kunden uppfattar service som utmärkt, bra eller dålig?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens med din handledare/lärare.