Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 69 – Karriärvägar

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Kompetensområden

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

I handeln finns en mängd olika yrkesroller och arbetsområden. Handeln behöver specialister som kan skapa butiker med rätt atmosfär, visual merchandiser, inköpare, kvalificerade säljare som förstår vikten av service, butikschefer och många andra befattningar. I det här uppdraget får du lära dig mer om möjligheten till karriärvägar i butiken/företaget och i handelsbranschen.

Agera

  1. Ta reda på några av medarbetarnas karriärvägar i handeln. Hur ser de ut?
  2. Vilka karriärvägar erbjuder andra handelsföretag?

Reflektera

  1. Hur kom de in i branschen?
  2. Vilken utbildning hade de med sig?
  3. Vilka internutbildningar har de genomfört?
  4. Vad har de lärt sig genom arbetet i handeln?
  5. Vad säger din handledare om de olika karriärvägar som du fått kännedom om genom din undersökning?
  6. Hur ser du själv på din framtid och karriär? Vilken bransch tilltalar dig mest? Är en karriär i handeln intressant för dig? Varför/varför inte?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.