Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 68 – Yrkesroller och kompetenser

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Branschkompetenser

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Personalen är en av butikens/företagets viktigaste resurs. Det finns oftast flera olika yrkesroller och arbetsområden representerade bland de anställda. I de flesta butiker/företag inom handeln finns goda möjligheter till specialisering och olika karriärvägar.  I det här uppdraget får lära dig mer om vilka olika typer av yrkesroller och karriärvägar som finns inom handeln.

Agera

  1. Ta fram en guide som kan användas när butiken/företaget tar emot praktikanter och nyanställda. Guiden ska presentera de olika yrkesroller som finns i butiken/företaget och beskriva de kompetenser medarbetarna ska ha eller kunna utveckla för att anställas inom de olika yrkesrollerna.

Reflektera

  1. Vilka olika yrkesroller och arbetsområden finns i butiken/företaget?
  2. Vilka krav ställs för att få anställning inom de olika yrkesrollerna?
  3. Vilka kompetenser är generellt viktiga att ha i olika yrkesroller inom handeln?
  4. Vilka krav ställer du som kund på de anställda du möter i handeln? Jämför med handelns branschkompetenser för butikssäljare.

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.