Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 67 – Rollen butikssäljare

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Butikssäljare

Kompetens: Försäljning, Utveckling

Introduktion och Mål

Att arbeta som butikssäljare handlar mycket om att visa engagemang och ha intresse för andra människor, kunna bygga relationer och gilla att hjälpa kunden att hitta lösningar för att ta sina köpbeslut.

I det här uppdraget får du undersöka vad det innebär att arbeta som butikssäljare.

Agera

  1. Be din handledare om att få följa en butikssäljares arbete under en dag.
  2. Låtsas vara butikssäljarens skugga.
  3. Ta reda på vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet och vilka kompetenser som är viktiga att ha som butikssäljare.

Reflektera

  1. Stämmer butikens kompetenskrav överens med kompetensbeskrivningen för en butikssäljare på Yrkeskartan?
  2. Vilka arbetsuppgifter tycker du verkar särskilt roliga och intressanta i arbetet som butikssäljare?
  3. Var det något i butikssäljarrollen du blev förvånad över?
  4. Hur har butikssäljarrollen utvecklats sedan det blev ett yrke? Vad är sig likt?
  5. Hur tror du att butikssäljarrollen kommer se ut i framtiden, säg om tio år? Vad kommer vara sig likt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare.