Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 64 – Lönsamhet

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Affärsutveckling

Område: Ekonomi

Kompetens: Försäljning, Utveckling

Introduktion och Mål

Butiken/företaget måste vara lönsamt och gå med vinst. För att det ska bli en vinst måste intäkterna från försäljning vara större än kostnaderna. I det här uppdraget får du fördjupa dig i hur butiken/företaget arbetar med frågor kring resultat och lönsamhet.

Agera

  1. Ta reda på vilka som är butikens/företagets största kostnader. För att kunna räkna ut ett resultat behöver du veta kostnaderna i kronor.
  2. Ta också reda på hur mycket omsättningen (försäljningen) är i kronor, exklusive moms.
  3. Räkna ut butikens/företagets resultat.
  4. Diskutera med din handledare vad resultatet ska räcka till och gör en bedömning om lönsamheten är tillräcklig.

Reflektera

  1. Vilka möjligheter finns för att öka lönsamheten?
  2. Vilka kan orsakerna kan vara om butiken/företaget inte är lönsamt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.