Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 6 – Kundklubb

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

Kundklubben/lojalitetsprogrammet är en viktig del när det gäller att bygga relationer med kunder. I det här uppdraget kommer du att arbeta med kundservicen i butikens/företagets kundklubb/lojalitetsprogram.

Agera

  1. Ta reda på vad det innebär att vara medlem i butikens/företagets kundklubb.
  2. Värva nya medlemmar till kundklubben. Träna på att i kundsamtalet lägga in innebörden och fördelarna för kunden att vara medlem i kundklubben.

Reflektera

  1. Vilka fördelar finns det för kunden att vara med i butikens/företagets kundklubb?
  2. Hur kommunicerar butiken/företaget med kunder för att de ska bli medlemmar i kundklubben
  3. Vad är det i din butiks/företags kundklubb som gör att kunden upplever att hen får en god kundservice genom att vara med i kundklubben?
  4. Hur blev resultatet av dina försök att värva nya medlemmar till kundklubben?

Lära

Dokumentera och presentera resultatet på det sätt som du kommit överens med din handledare/lärare.