Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 59 – Produktens väg

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Lager och logistik

Område: Logistik

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med varuflödet i butiken.

Agera

  1. Välj ut två helt olika varor från olika leverantörer i sortimentet.
  2. Be din handledare att få vara med vid en leverans av dessa varor och följ dem från att de ankommer till butiken/företaget till att de ligger på sina platser i butiken.

Reflektera

  1. Hur lång tid tog det från avlastning till hyllan?
  2. Vad hände med varorna från att de kom till att de låg i hyllan?
  3. Var det någon skillnad i hantering och tid för de olika varorna?

Lära

Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.