Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 58 – Följ produkten

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Lager och logistik

Område: Logistik

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med varuflödet i butiken.

Agera

  1. Hjälp aktivt till med hela flödet för minst två olika produkter från olika leverantörer.
  2. Välj ut minst två produkter från olika leverantörer ur sortimentet.
  3. Hjälp aktivt till med att hantera produkterna från att varan kommer till butiken till att kunden köper den.

Reflektera

  1. Vilka rutiner hade butiken/företaget vid ankomst av produkterna?
  2. Hur lång tid tog det från avlastning till hyllan?
  3. Hur många olika arbetsmoment gjorde du i processen?
  4. Var det någon skillnad i hanteringen av de olika produkterna?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.