Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 56 – Uppackning

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Lager och logistik

Område: Logistik

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med varuflödet i butiken/företaget.

Agera

  1. Hjälp till att packa upp varor.
  2. Välj varor, ta ut dem i butiken, packa upp och ta hand om eventuellt emballage.

Reflektera

  1. Hur mycket tid behöver man lägga på att packa upp varor i din butik/företag?
  2. Kan det vara någon skillnad mellan olika varugrupper?
  3. Använde du något hjälpmedel? I så fall vad och varför?
  4. Finns det några risker i arbetet med att packa upp varor?

Lära

Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.