Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 53 – Lageromsättning

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Lager och logistik

Område: Lager

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.

Agera

  1. Be att få tillgång till lagersystemet som butiken använder.
  2. Studera nyckeltalen, lagerkostnader och lageromsättning.
  3. Gå igenom hur lageromsättningen fungerar i er butik/företag.

Reflektera

  1. Vad har kunskapen om lagerkostnader och lageromsättningshastighet för betydelse för butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.