Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 52 – Lager

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Lager och logistik

Område: Lager

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.

Agera

  1. Ta reda på vad lageromsättning innebär och hur butiken/företaget arbetar med det.
  2. Analysera olika varugruppers lageromsättning och räkna på hur mycket butiken skulle tjäna på att öka lageromsättningshastigheten med 25 %.

Reflektera

  1. Vilka blir konsekvenserna för den ökade lageromsättningen för inköp, transport, lönsamhet och kundservice?

Lära

Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.