Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 48 – Säkerhetsstrategi

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Introduktion och Mål

Säkerheten skall alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget får du arbeta med butikssäkerhet och hur man kommunicerar detta i handeln.

Agera

  1. Ta reda på vilka regler som gäller för säkerheten inom handeln.
  2. Utarbeta en säkerhetspolicy för butiken/företaget.

Reflektera

  1. Vilket ansvar och vilka befogenheter kring den lokala säkerheten har butikschefen, den fackliga representanten respektive den som är säkerhetsansvarig för butiken/företaget?
  2. Hur bra är det nuvarande säkerhetsarbetet i butiken/företaget?
  3. Vad krävs för att införa den policy du utarbetat?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare.