Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 47 – Miljö

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Organisation

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

Miljöfrågorna blir allt viktigare inom handeln. Att vara medmedveten och arbeta aktivt med återvinning och ett kretsloppstänkande är mer eller mindre självklart idag. I det här uppdraget kommer du se på din butik/företag utifrån ett kretsloppstänkande.

Agera

  1. Gå igenom de policys som butiken/företaget har för sitt miljöarbete.
  2. Inventera hur det ser ut i praktiken och upprätta ett dokument med styrkor och brister i det praktiska miljöarbetet.

Reflektera

  1. Finns det områden inom miljöarbetet som det är svårare att klara än andra? Om det är så, varför?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.