Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 45 – Skyddsrond

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

Säkerheten ska alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget får du arbeta med butikens arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och hur kommunikationen kring detta fungerar.

Agera

  1. Be att få göra en skyddsrond tillsammans med butikschefen och den fackliga representanten.
  2. Genomför ronden.
  3. Kommunicera resultatet till samtlig personal i butiken.

Reflektera

  1. Hur bra är säkerhetsarbetet i er butik?
  2. Finns det saker som bör förbättras?
  3. Vilka säkerhetsfrågor tycker du är viktigast att arbeta med i butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.