Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 44 – Säker i butik

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

Säkerheten skall alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget får lära dig mer om butikssäkerhet.

Agera

  1. Gå runt i butiken/företaget, vad gör den säker att arbeta i?

 

Reflektera

  1. Genomför webbutbildningen Säker i butik.
  2. Vad fick du veta om butikssäkerhet?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.