Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 43 – Säkerhet i butik

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Introduktion och Mål

Säkerheten ska alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget kommer du lära dig mer om butikssäkerhet.

Agera

  1. Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med säkerhet i butik.
  2. Ta fram förslag på hur de kan förbättra säkerheten i butiken.

 

Reflektera

  1. Hur bra är de i butiken på att följa det säkerhetstänk som finns i Säker i butik?
  2. Hur kan de i butiken lära sig mer om säkerhet i butik?
  3. Om du har valt att presentera webbutbildningen Säker i butik? Vilka reaktioner fick du? Hur nådde du fram med budskapet?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.