Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 42 – Exponering

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Försäljning, Kommunikation

Introduktion och Mål

Exponering är till för att fånga kundens uppmärksamhet och intresse. Med exponering menas allt som butiken gör för att visa upp sina varor och tjänster. I det här uppdraget får du arbeta med butikens/företagets exponering.

Agera

  1. Fråga din handledare om du kan få vara med och arbeta med exponering/skyltning i butiken eller i skyltfönster.
  2. Ta reda på om den som arbetar med exponering i butiken använder några speciella fackuttryck.

Reflektera

  1. Vad menas med blickfång, gruppering, planogram och fokuspunkt?
  2. Vilka fler ”nya” exponeringsord kan du hitta?
  3. Vilken typ av exponering var du med och gjorde?
  4. Vilken nytta är tanken att exponeringen ska leda till?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.