Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 41 – Affärsidé

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Affärsidén är butikens/företagets grund som marknadsföringen utgår från. Den beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. I det här uppdraget får du fördjupa dig i butikens/företagets verksamhet och deras affärsidé.

Agera

  1. Ta reda på vilken affärsidé butiken/företaget har.
  2. Ta reda på vilken kundgrupp butiken vänder sig till, vilket behov hos kunden som butiken ska tillfredsställa och med vilka produkter.

Reflektera

  1. Hur följer butiken/företaget sin affärsidé?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.