Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 40 – Digital marknadsföring och e-handel

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Marknadsföring

Område: Digitala medier

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Butiken/företaget bör besluta var marknadskommunikationen i huvudsak ska ske. Med hjälp av sociala medier är det enkelt och billigt att få till samverkan mellan medierna. I det här uppdraget kommer du arbeta med butikens/företagets digitala kommunikation och e-handel.

Agera

  1.  Ta reda på hur de uppdaterar webben, e-handeln och kommunikationen i sociala medier.
  2. Delta i arbetet med e-handeln, i processen från att produkter läggs upp på webben till hur logistiken fungerar från order till att produkten skickas till kund.

Reflektera

  1. Vilka sociala medier arbetar butiken/företaget med? Varför har de valt dessa kanaler?
  2. Hur får de kunderna att konvertera till deras e-handel och göra affärer? Vilken kanal är mest framgångsrik med det?
  3. Samarbetar de med influencers?
  4. Är det någon funktion inom den digitala marknadsföringen som du vill utveckla?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.